3.10.- 4.10.2007 Dni Slovenska v UNESCO - Paríž, Francúzsko

Počet zobrazení: 2186

V Paríži zneli aj skalické piesne.
V dňoch 3. a 4. októbra tohto roku sa z príležitosti zapísania fujary, hudobného nástroja a jeho hudby, do Zoznamu diel nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva konali v rámci Dní Slovenska v UNESCO v Paríži dva koncerty s názvom Slovensko – krajina európskych kultúrnych tradícií a výstava – Fujara a majstrovstvo tradičných hudobných nástrojov. Desatoro o fujare, ktoré predstavili slovenský hudobný folklór v jeho typickej rôznorodosti a pestrosti. Okrem sólistov hrajúcich na rôzne aerofóny – do tejto nástrojovej skupiny totiž patrí práve aj fujara – sa v programe predstavili celé kolektívy, ktoré zastupovali tri hlavné folklórne okruhy Slovenska. Východ zastupovali muzikanti a tanečníci zo zemplínskeho Zámutova, stred z temperamentnej Detvy a západné Slovensko reprezentovali tanečníci (Hana Lantošová, Romana Obrtlíková, Viera Konečná, Radovan Timko, Richard Jankovič, Jozef Pukančík), muzikanti (predník - Peter Michalovič, druhé husle - Ladislav Obrtlík, viola - Peter Zelenka, cimbal - Anton Dinka, kontrabas - Miroslav Šulko) a spevák (Pavel Poustka) zo Skalice, členovia folklórneho súboru Skaličan. V programovej audiovizuálnej kompozícii, ktorej autorom bol najvýznamnejší slovenský etnomuzikológ prof. Oskár Elschek a režisérom známy folklorista a pracovník NOC v Bratislave Pavol Bútor, zazneli rapsodické piesne z horských samôt v interpretácii precíznych fujaristov a píšťalkárov, jednoduché a snáď vďaka tomu tak prekrásne piesne ku krucenej – tomuto charakteristickému východoslovenskému tancu, nespútané rozkazovačky detvianskych rýchlonohých tanečníkov za virtuózneho cifrovania jedného z najlepších súčasných detvianskych primášov Jara Hazlingera. Súčasťou programu bolo premietanie filmových záberov na veľkoplošnej obrazovke uskutočnených tesne pred odjazdom folkloristov do Paríža, na ktorých boli okrem iných aj nezabudnuteľné zábery na panorámu a pamiatky nášho mesta, svojrázne vinohrady a detaily krojových výšiviek. Nás môže tešiť, že v parížskej kongresovej hale s nadšením tlieskali aj piesňam a tancom zo Záhoria v dôstojnej interpretácii Skaličanov.

PhDr. Peter Michalovič

Prihlásenie