1989 - zájazd do Bulharska, Burgas 1989 Bulgarien Internationales Volklorefestival - BURGAS

Počet zobrazení: 534

Zúčastnili sme sa na medzinárodnom folklórnom festivale pod názvom Bulgarien Internationales Volklorefestival - BURGAS.

1989 - zájazd do Bulharska, Burgas 1989  Bulgarien Internationales Volklorefestival - BURGAS

Zúčastnili sme sa na medzinárodnom folklórnom festivale pod názvom Bulgarien Internationales Volklorefestival - BURGAS. Počas tohto festivalu sme mali dopoludnia nácviky a podvečerné vystúpenia v Burgase a blízkom okolí. Vystupovali sme i v známom turistickom meste Solánčev brjag.
Jedno odpoludnie sme si vyprosili kúpanie v Čiernom mori, kde sme zmočili svoje telá a ak si dobre pamätám, tak tam niekoho z nás aj okradli.
Zaujímavé bolo zloženie našej hudby. Prim hral MUDr. Ivo Horský (bežne hráva violovú kontru) a na cimbal hral Petr Světlík z Hradišťanu (FS z Uherského Hradišťa). Primáš Peter Michalovič a cimbalista Anton Dika si v tom období odkrúcali základnú vojenskú službu.
V súvislosti s Peťom Světlíkom si spomínam na cestu loďou, kde neustále znela veta, ktorá potom "frčala" celým zájazdom: Topič v podpalubí přikládá, na lodi je skvělá nálada!.

Prihlásenie