Kontaktriaditeľ, umelecký vedúci združenia - PhDr. Peter Michalovič
tel.: +421 907 287 320
mail: michalovicmeister@gmail.com , zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk

manager - Ing. Romana Juríková
tel.: +421 905 923 981
mail: jurikova.r@gmail.com

vedúca tanečnej zložky - Mgr. Marcela Michalovičová
tel.: +421 908 736 104
mail:michalovicovamaca@gmail.com

krojárka - Ing. Karin Lukáčová
tel.: +421 915 318 640

krojárka - Monika Lešková
mail: monca_l@centrum.cz

pokladník - Richard Martinusík
tel.: +421 903 972 008
mail: richard.martinusik@gmail.com

Login