ĽH Skaličan

Ženská spevácka skupina

dfhg 

PhDr. Peter Michalovič - primáš 

  
Denisa Remišová

 
dfhg  MVDr. Juraj Kulčár - 1. husle  dfhg  Ľubica Kulčárová
 
 dfhg Mgr.Ladislav Obrtlík - 2. husle  dfhg Mgr. Andrea Lukáčiová
 
dfhg  Ing. Peter Mareš - 2. husle dfhg  PaedDr. Dagmar Jůzková
 
 dfhg Peter Horský - 1. klarinet  dfhg  Lucia Truhlářová
 
dfhg  Ing. Peter Mikulka - 2. klarinet     
dfhg   MUDr. Ivo Horský - violová kontra    
dfhg  Peter Zelenka - violová kontra     
dfhg  Eva Vyskočilová - huslová kontra     
dfhg  Anton Dinka - cimbal     
dfhg  Miroslav Šulko - kontrabas     
dfhg  Pavel Poustka - spev     
dfhg  Anton Pavčo - spev     
dfhg  Mária Marťanová - spev     

 

 

 

 

 

 

 

 

Login